Cena fasade 2018

cena fasade 2018

Kakšne so bile cene fasad leta 2018?

Najprej naj razjasnimo, da je cena fasade odvisna od mngih dejavnikov. Zato, ni le odvisna od površine hiše. Na ceno fasade vplivajo tako različni dejavniki, kot so težavnost izvedbe del, stanje objekta (lahko je potrebnih več sanacijskih del), dodatne strotive povezane z izdelavo fasade (barvanje napušča ipd. ) ter debelina fasade in kakovost materialov. Zato je direktno zelo težko primerjati med seboj dva objekta, ki imata morda celo isto površino.

Cena izdelave fasade pomeni vse stroške. Cena fasade tako zajema strošek materialov fasade, izolacije, strošek dela in ostalih zadev, če le to ni npr. ureditev odvodnjavanja ipd.

Cena fasade leta 2017 se je tako povečini vrtela od najnižje vrednosti 8000 € do 12000 € nekje srednja vrednost za fasado 250 m2 in naprej. Odvisno od izolacije.

Leta 2018 so bile cene za spoznanje višje.